Tuesday, April 20, 2010

INTERNATIONAL PHD PROGRAM - CALL FOR APPLICATIONS

INTERNATIONAL PHD PROGRAM - CALL FOR APPLICATIONS
"The Traditions of the Mediterranean Humanism and Challenges of our
Times: the Frontiers of Humanity."
International Doctoral Program organized by the Institute for
Interdisciplinary Studies "Artes Liberales" at the University of
Warsaw. Offers 48 months of paid fellowship, including 12-18 months in
Austria, Czech Republic, France, Great Britain, Greece, Hungary,
Italy, Macedonia, Russia, Spain, or in the USA (about 770 euros per
month, increased to 1,150 euros when abroad). Co-funded by the
European Union.
For more information see: www.mpd.ibi.uw.edu.pl

MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu
Warszawskiego zaprasza do udziału w międzynarodowym programie
humanistycznych studiów doktoranckich "The Traditions of the
Mediterranean Humanism and Challenges of our Times: the Frontiers of
Humanity". Bardzo atrakcyjne stypendia na cały okres trwania programu
- 48 miesięcy, w tym co najmniej 12 miesięcy za granicą, w czołowych
uniwersytetach i instytutach naukowych Austrii, Czech, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Macedonii, Rosji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii
i USA (3500 zł. miesięcznie, 4500 zł., ok. 1,150 euro w czasie staży
zagranicznych). Program współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Szczegóły na stronie: www.mpd.ibi.uw.edu.pl

ÉCOLE DOCTORALE INTERNATIONALE
“Les traditions de l’humanisme méditerranéen et les défis de notre
époque: aux frontières de l’humanité”
Programme d’études doctorales organisé par l’Institut des Études
Interdisciplinaires "Artes Liberales" de l’Université de Varsovie.
Bourses d’étude de 48 mois, dont 12-18 mois dans des universités et
centres académiques en Autriche, Espagne, États-Unis, France, Grande
Bretagne, Hongrie, Italie, Macédoine, République Tchèque, ou Russie
(approximativement 770 euros par mois; 1150 euros pendant les séjours
à l’étranger). Co-financé par l’Union Européenne.
Pour plus d’information: www.mpd.ibi.uw.edu.pl
Messages to the list are archived at
http://listserv.liv.ac.uk/archives/classicists.html

1 comment:

Term Papers said...

I have been visiting various blogs for my term papers writing research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with in valuable information... Regards