Sunday, September 20, 2009

THE GENNADIUS LIBRARY: symposium in memory of Angeliki Ε . Laiou

THE GENNADIUS LIBRARY

is announcing a symposium

in memory of Angeliki Ε . Laiou


“Migration, Gender, and the Economy in Byzantium:

A Conference in Memory of Angeliki Laiou”

participants:Haralambos Bouras, Gilbert Dagron, Koray Durak,

Maria Georgopoulou, Eleni Glykatzi-Ahrweiler, Ioli Kalavrezou,

Haris Kalligas, Dimitri Kyritsis, Chryssa Maltezou,

Nevra Necipoğlu, Panagiotis Vocotopoulos

on Friday, October 23, 2009 at 9:00 p.m.

in Cotsen Hall

9 Anapiron Polemou StreetTHE AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS

61 Souidias st, 106 76 Athens, tel. 210-72.10.536, www.gennadius.gr

No comments: